Karta stałego klienta

iconKarta stałego klienta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPA Millenium w Krośnie. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy programu lojalnościowego obowiązującego w SPA Millenium w Krośnie, którego jedynym organizatorem jest FHU „Relax” Wojciech Jurczyk, ul. Żółkiewskiego 142, 38-400 Krosno.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Spa Millenium.
3. Przystąpienie do programu jest bezpłatne i następuje poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza zawarcie przez Klienta umowy z organizatorem programu, akceptację postanowień powyższego Regulaminu oraz zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktowych i handlowych.
4. Klientem Spa Millenium staje się osoba, która odwiedzi salon SPA Millenium i przynajmniej jeden raz skorzysta z dostępnych w ofercie usług.
5. Klient akceptuje postanowienia Regulaminu poprzez odebranie przysługującej mu karty.


II. KARTA KLIENTA

1. Po pierwszej odbytej usłudze Gość SPA otrzymuje Kartę Klienta, która uprawnia do:
- 20% zniżki na wybrany zabieg w czasie piątej wizyty w Spa Millenium. - 10% zniżki na wybrany zabieg w czasie dziesiątej wizyty w SPA Millenium,
2. Pojedyncze usługi, takie jak: henna brwi, henna rzęs, regulacja brwi, depilacja (wąsik, broda), malowanie paznokci/french, strzyżenie grzywki, strzyżenie dzieci, czyli usługi poniżej 20PLN, nie wchodzą w zakres Programu Lojalnościowego SPA Millenium.

III. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Karta Klienta jest imienna i nie można przekazywać jej osobom trzecim.
2. Okazanie Karty Klienta jest jedynym warunkiem udzielenia Klientowi przysługującego mu rabatu.
3. Przysługujący Klientowi rabat nie dotyczy zakupu przez Klienta produktów kosmetycznych dostępnych w sprzedaży detalicznej.
4. Karta rabatowa traci ważność, jeśli Gość przez okres jednego roku nie odwiedził SPA Millenium.
5. Rabat wynikający ze zdobytego statusu nie łączy się w żaden sposób z innymi ofertami specjalnymi. Gość otrzymuje najbardziej korzystną finansowo w danej chwili dla siebie ofertę.
6. Klient dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, udzielając jednocześnie zgody na przetwarzanie ich w celach realizacji programu lojalnościowego oraz na przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program lojalnościowy wprowadzony jest na czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zakończenia lub zmiany zasad w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
2. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny w recepcji SPA Millenium.